Loreta

Loretánské náměstí je veřejné prostranství, které se nalézá na pražských Hradčanech v městské části Praha 1. Svůj název dostalo od Pražské Lorety, která se nachází na jeho východní straně.

Svůj název dostalo od Pražské Lorety, která se nachází na jeho východní straně. Západní stranu náměstí tvoří mohutná barokní budova Černínského paláce (dnes sídlo Ministerstva zahraničních věcí České republiky). Na severní straně pak stojí kostel Panny Marie Andělské s přilehlým Klášterem řádu kapucínů a k němu přináležející zahradou, jižní stranu náměstí uzavírá Loretánská ulice vedoucí z Pohořelce na Hradčanské náměstí a Pražský hrad s řadou historických domů a malebným podloubím.

Východní část náměstí před Pražskou Loretou má parkovou úpravu (železný kříž s nástroji Kristova umučení tam údajně připomíná jedno z možných míst skončení pozemské pouti kněžny Drahomíry, matky Sv. Václava), západní část náměstí před Černínským palácem zabírá rozlehlé parkoviště.
V roce 2005 zde byla umístěna bronzová kopie sochy Edvarda Beneše sochaře Karla Dvořáka.

Může vás také zajímat...
Pražský Hrad

Pobyt v hotelu na pražském hradě má neotřelou atmosféru starých středověkých paláců a lokalita je proto vhodná pro milovníky tichého…

Zlatá ulička

Zlatá ulička (oficiální název Zlatá ulička u Daliborky) v Praze leží mezi hradčanskými zdmi a starým Úřadem nejvyššího purkrabího.

Strahovský Klášter

Klášter byl založen roku 1140 knížetem Vladislavem II. s chotí Gertrudou, pražským biskupem Janem a olomouckým biskupem Jindřichem Zdíkem a…

Malá Strana

Levý břeh Vltavy v podhradí sídla českých knížat byl osídlen již v 10. století. Roku 1257 Přemysl Otakar II. povýšil…

Karlův most

Karlův most je nejstarší stojící most přes řeku Vltavu v Praze a druhý nejstarší dochovaný most v České republice.