Strahovský Klášter

Klášter byl založen roku 1140 knížetem Vladislavem II. s chotí Gertrudou, pražským biskupem Janem a olomouckým biskupem Jindřichem Zdíkem a dostal nové jméno Sion. Zdá se, že Jindřich Zdík ze zde pokusil společně s pražským biskupem Janem vytvořit klášter řeholních kanovníků zřejmě inspirovaný kanovníky Božího hrobu. Po smrti biskupa Jana tyto snahy podporoval i jeho nástupce Ota a kníže Vladislav. Těžkosti řeholníků posléze vyřešil Jindřich Zdík žádostí na generální kapitulu premonstrátského řádu o nové osazení konventu.

 

Strahovský Klášter
Strahovský Klášter
Strahovský Klášter
Strahovský Klášter
Strahovský Klášter
Strahovský Klášter

Roku 1142 na Strahov přišli premonstrátští mniši z westfálského Steinfeldu. Kamenný kostel a klášter byl pak vybudován ve druhé polovině 12. století, roku 1178 zde byl pohřben král Vladislav II. a po úpravách byl kostel podruhé vysvěcen roku 1182. Po požáru roku 1258 a ve 14. století byl klášter různě přestavován. Po vyplenění v husitských válkách roku 1420 byl obnoven a výrazně přestavěn až v letech 1601-1605 (kostel) a 1614-1626. Roku 1613 byla také nově založena opatská zahrada. Roku 1627 sem byly z Magdeburgu převezeny ostatky zakladatele premonstrátského řádu sv. Norberta (+1134) a 1648 klášter vyrabovalo švédské vojsko, které odvezlo i velkou část knihovny.

Barokní přestavbu vedli architekti Giovanni Domenico Orsi (1671-1674), který postavil také nový knihovní sál (dnešní Teologický), a Jan Baptista Mathey (budova opatství, po 1682). Po poškození kostela roku 1742 opravoval fasády Anselmo Lurago a koncem 18. století se na přestavbách průčelí Filosofického sálu knihovny podílel Ignác Jan Nepomuk Palliardi. Roku 1950 byl klášter uzavřen a řehoníci z větší části deportováni do sběrných táborů. Při rekonstrukci pro účely Památníku národního písemnictví v letech 1950-1953 se ukázalo, že velké části původní románské stavby kostela i kláštera se zachovaly, a to až do výše prvního patra. Po roce 1968 zmizely z klášterní baziliky Nanebevzetí Panny Marie téměř všechny původní barokní obrazy (obrazy byly vyříznuty z rámu). V letech 1992-1993 byl klášter obnoven a v následujících letech opraven.

 
Rezervovat pokoj
Příjezd :
Odjezd :
Dospělí :
Děti :
 
Speciální nabídka
SLEVA 15% na dlouhý pobyt
Zůstaňte 4 noci a získejte slevu 15%.
SLEVA 17% za včasnou rezervaci!
Rezervujte min. 7 dní předem.
SLEVA 10% na tri noci
Rezervujte pobyt na 3 noci a získejte 10% slevu.